ҚОЛДАНУ КЕЛІСІМІ

ҚОЛДАНУ КЕЛІСІМІ
1-бөлім: Тестен өту

Тест тапсырушы Үміткер!  Тест тапсыруға  жинақталуыңызды сұраймыз. Осы қолдану келісімнің  шарттарын қабылдап, мыналарға келісесіз:

1)   Тест аудио-видео тіркелімдермен мемлекеттік тілде жүреді;

2) Үміткер тестілеудің барлық кезеңдерін басқа адамдарды тартпай өз бетімен өтеді. Басқа адамдарды тарту жағдайларына жол берілсе,  нәтижелері жойылады.

3) Үміткер тест бөліктерінен үзіліссіз өтуді қамтамасыз етеді, яғни тестің барлық бөлімдерін 24 сағат аралығында аяқтауы тиіс. Егер қандай да бір себептермен бұзушылықтар анықталса, тест нәтижелері жойылады.

4) Тест алдын ала веб-камера, микрофон, динамиктер мен тұрақты интернеті (5мб/секундтан кем емес) қосылған дербес компьютерді қолдану арқылы жүргізіледі. Тестілеуді мобильді құралдардан өтуге жол берілмейді.

5) Үміткер қолданып отырған компьютердің техникалық мүмкіндіктеріне, интернет жылдамдығының 5мб/сек-тан кем болмауына  жауапты. Жұмыс орнында мекеменің ақпараттық қауіпсіздік қызметіне шектеу қою мүмкіндігін ескеріп, жүйелік интернетті қолданбауыңызды ескертеміз. Назар аударыңыз! Тест тапсыру үшін qrt.kz пен youtube.com сайттары қол жетімді болуы қажет. Компьютер ақаулы/қатып қалған, жабдық жоқ, сөйлеуді тану мүмкін болмаған жағдайда, сондай-ақ тұрақсыз интернетті 5 Мбит/секундтан кем қолданған жағдайда, тестілеу нәтижелері жойылады.

6)  Шарттардың, уақыттың және нәтижелерді есептеудің стандарттылығы қамтамасыз етіледі;

7) Үміткер тестілеуден өту кезінде   бет-әлпетінің  жеке куәлігіне сәйкес келуін  қамтамасыз етуі тиіс. Егер бет-әлпеті жеке куәлікке сәйкес келмесе (бетті тану қиын немесе мүмкін емес болған жағдайда) тестілеу нәтижелері жойылады.

8)  Үміткердің бөгде адамдармен сөйлесуіне, жұмыс орнынан кетуіне және тестілеуден өту кезінде үміткердің беделін түсіретін өзге де әрекеттер жасауына тыйым салынады. Мұндай әрекеттер жасалған жағдайда тестілеу нәтижелері жойылады.

9)   Бөгде адамдардан ұялы телефондарды, планшеттерді және өзге де қондырғыларды, оқу материалдарын және басқа да ақпарат көздерін пайдалануға және қабылдауға, сондай-ақ тестілеуден өту кезінде ұялы телефондарды, сағаттарды, планшеттерді және өзге де жабдықтарды/материалдарды пайдалану арқылы хабарламаларды оқуға немесе хат алмасуға тыйым салынады. Мұндай әрекеттер жасалған жағдайда тестілеу нәтижелері жойылады.

10) Веб-камераны жабуға/бұруға/өшіруге, микрофонды ажыратуға тыйым салынады. Мұндай әрекеттер жасалған жағдайда сіздің нәтижелеріңіз жойылады.

11) Бетті жаңартуға, мекенжай жолағындағы артқа көрсеткіні басуға немесе тестілеуден өтуді қандай да бір өзге тәсілмен өтуге тыйым салынады. Мұндай әрекеттер жасалған жағдайда сіздің нәтижелеріңіз жойылады.

12) Курсормен/тінтуірмен қызыл периметрмен бөлінген жұмыс аймағынан тыс шығуға, басқа қосымшаларды/терезелерді ашуға, басқа бағдарламаларды ашуға тыйым салынады. Прокторинг жүйесі жұмыс істейді. Мұндай әрекеттер жасалған жағдайда сіздің нәтижелеріңіз жойылады.

13) Компьютердің жұмыс үстелін, тестілеу сұрақтарын кез келген цифрлық қондырғылардың (оның ішінде ұялы телефондар, фотоаппараттар, камералар, өзге де электрондық жабдық) көмегімен суретке немесе бейнеге түсіруге тыйым салынады. Мұндай әрекеттер жасалған жағдайда тестілеу нәтижелері жойылады. Компания келтірілген зиянды өтеуді талап ете отырып, сот органдарына талап қою құқығын өзіне қалдырады.

14) Тестілеу сұрақтарын таратуға/бөлісуге/жіберуге/жария етуге тыйым салынады. Бұл ақпарат құпия болып табылады және QRT.kz пен тестілеуден өтіп жатқан QAZAQ RESMI TEST сайтта ресми тіркелген осы Пайдаланушы келісімінің шарттарын қабылдаған тұлға ретінде үміткерге ғана арналған. Мұндай әрекеттер жасалған жағдайда тестілеу нәтижелері жойылады. Компания келтірілген зиянды өтеуді талап ете отырып, сот органдарына талап қою құқығын өзіне қалдырады.

15) Тестілеу нәтижелерінің не тестілеу бөлімдерінің нәтижелерінің апелляциясы қарастырылмаған.

16) Осы Пайдаланушы келісімінің талаптары, сондай-ақ тестілеу бөлімдеріне арналған нұсқаулықтар бұзылған жағдайда тестілеу нәтижелері жойылады.

 

2-бөлім:  Сайтты қолдану

 Осы Қолданушы келісімі Қазақстан Республикасы, Нұр-сұлтан қаласы, Айтматова 36/7, 36 п-р мекенжайы бойынша орналасқан, тел: +7 (775) 259-14-29 "Digital system of Kazakhstan" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ("Компания") және Сайтты қолдану арқылы қазақ тілін меңгеру деңгейін  анықтайтын жеке тұлға www.QRT.kz сайтының  Үміткер арасындағы Компанияның Үміткерге Сервистерге және Қызметтерге төмендегі шарттар негізінде (Келісім) қарым-қатынасын реттейді. Компания мен Үміткер бұдан әрі осы Келісімнің мәтіні бойынша бірлесіп "Тараптар", ал жеке-жеке "Тарап" деп аталады. Егер осы Келісімнің мәтінінде өзгеше көрсетілмесе, бас әріппен көрсетілген барлық терминдердің осы Келісімнің ажырамас бөлігі болып табылатыны 1-қосымшада көрсетілген мағыналары болады.

  

1) Келісімнің мәні

 • Осы Келісім компания мен Үміткер арасында Компания сайтты қолдануға қол жеткізуді ұсыну бойынша қызметтерді көрсету кезінде туындайтын қатынастарды, соның ішінде, бірақ онымен шектелмей, компанияның тестілеуді өткізу және бағалау жөніндегі қызметтерін, оның ішінде бейне сұхбаттарды өткізу мен бағалауды, онлайн сұхбаттарды өткізу мен бағалауды, жазбаша тапсырмаларды өткізу мен бағалауды, тестілеуді аудио-бейне тіркеуді жүргізуді,  прокторинг жүйесін пайдалану, үміткердің түйіндемесін көрсету, үміткердің бейне түйіндемесін көрсету, үміткерлерді оқыту мен дағдыларын дамыту жөніндегі ұсынымдар мен өткізу бойынша, құжаттар/файлдар қоймасын ұсыну, тестілеудің аудио-бейнежазбасын жүргізу, үміткердің дағдыларын оқытуға және дамытуға қатысты консультациялар және сілтеме бойынша көрсетілген өзге де қызметтер: тест, FAQ, Сертификат ("қызметтер") туралы, сондай-ақ компания кандидатқа сервистерге қол жеткізген кезде реттейді.
 • Сайтта жарияланған сайтты пайдалану ережелері: сайтты қолдану ережелері QRT.kz ("Ережелер"), осы Келісімнің ажырамас бөлігі болып табылады және Үміткер осындай Ережелердің шарттарымен келіседі.

 

2) Сервистерге қолжетімділік

 • Компания үміткерге сервистерге ақылы және ақысыз негізде қол жеткізуге мүмкіндік береді.
 • Үміткер осы Келісімнің ережелерін сақтаған жағдайда  сервистерге қол жеткізуді қоса алғанда, сайтты қолдана алады. Үміткер осы міндеттемелерді орындамаған жағдайда, Компания ҚР азаматтық заңнамасының нормаларында көзделген өкілеттіктер негізінде әрекет ете отырып, тиісті бөлікте сервистерге қол жеткізуді тоқтатуы немесе беруден бас тарты мүмкін.
 • Компания ресми-іскерлік қазақ тілін білу деңгейін және өзге де ұсыныстарды айқындау бойынша үміткерлердің жеке қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған Сайтта ұсынатын сервистердің сипатына байланысты, Келісім шеңберінде Компания өзіне жүгінетін әрбір адамға сервистерге қол жеткізуді ұсыну жөніндегі міндеттерді өзіне қабылдамайды және егер үміткерге сервистерге қол жеткізуді ұсынудан бас тартуы мүмкін болса,  оларды ұсыну сайттың ережелеріне (нұсқауларына), оның ішінде оның тақырыбына, санаттарына, саясатына және басқаларына сәйкес келмейді.

 

3) Компания көрсететін қызметтер

 • Компания үміткерге тест, FAQ, Сертификат сілтемесі бойынша сайтта көрсетілген көлемде ақылы және тегін қызмет көрсетеді. Келісім шеңберінде нақты қызметтерді ұсыну шарттары, оның ішінде олардың мазмұны, көлемі мен мерзімдері сайттағы тиісті шарттарда, сайт интерфейсінде ұсынылған ережелер мен талаптарда айқындалады және ақылы да, тегін де болуы мүмкін.
 • Бұл ретте Тараптар ақылы қызметтердің көлемі мен тарифтерін компания біржақты тәртіппен өзгерте алатынына келіседі және Үміткер осындай өзгерістермен келіседі. Компания үміткерлерді қоса алғанда, қандай да бір қызметтің және (немесе) Тарифтердің өзгергені, жабылғаны туралы Сайтта осындай ақпаратты орналастыру арқылы адамдардың шектеусіз тобын хабардар етеді. Бұл ретте Үміткер қызметтер мен тарифтердің өзгеруінен хабардар болу оның жеке жауапкершілігі екеніне келіседі.
 • Ақылы қызметтерді таңдаған жағдайда, осы Келісім бойынша есеп айырысуды үміткер қызметтерді алғанға дейін (қызметтерге қол жеткізу) компанияның шотына жүзеге асырады. Үміткер келісім бойынша қызметтерге ақы төлеуді үміткерге немесе өзге тұлғаға ресімделген банк картасымен жүзеге асыруға тиіс. Тараптар келіскен тәсілмен берілген шот негізінде компанияның есеп айырысу шотына ақша қаражатын қолма-қол ақшасыз аудару арқылы төлеуге жол беріледі. Клиент осы Келісімнің "Компания деректемелері" 12-тармағында көрсетілген компанияның есеп айырысу шотына немесе банк картасымен аудару арқылы қызметтерді есеп айырысумен төлейді. Қызметтерді төлеу тәсілін таңдау мен пайдалануды үміткер сайтта ұсынылған төлем сәтінің ішінен өз қалауы бойынша, оның ішінде бұрын аударылған төлем есебінен жүргізеді.
 • Компания үміткерге тіркеу кезінде үміткер көрсеткен электрондық пошта мекенжайына электрондық төлемдерді қабылдау сервисінен жүзеге асырылған төлем туралы электрондық хабарлама жіберу арқылы немесе сайттағы үміткердің жеке кабинетінде "Менің төлемдерім" арнайы ақпараттық-талдау бөлімінің көмегімен үміткерге Сайтта жасалатын барлық төлемдер туралы ақпарат береді.
 • Қызметтерге Тапсырыс толығымен бір төлем әдісімен төленуі керек. Бір тапсырысты бір уақытта әртүрлі тәсілдермен төлеу қарастырылмаған.
 • Үміткердің қызметті төлеу және ұсыну жөніндегі міндеттемелері компанияның шотына ақша қаражаты аударылған және сайттың тиісті техникалық, ақпараттық және өзге де ресурстары белсендірілген сәттен бастап орындалған болып есептеледі.
 • Үміткердің бастамасы бойынша қызмет төленгеннен кейін оның күші жойылған жағдайда, Компания төленген соманы өзінің шотына, егер бар болса, қызметтерге ақы төлеудің қандай тәсіліне қарамастан және Үміткер қызметті қашан пайдаланғанына қарамастан аударуға құқылы.

         

4) Тараптардың құқығы мен міндеттері

          4.1) Компанияның құқықтары:

4.1) Компанияның Құқықтары:

 • Үміткерге қызмет көрсету үшін, сондай-ақ осы Келісімді орындауға байланысты өзге де мақсаттар үшін үшінші тұлғаларды тарта алады;
 • Кез келген уақытта үміткердің осы Келісімнің талаптарын және сайттың жұмысын реттейтін өзге де құжаттарды бұзуына байланысты сайтқа кіруіне тыйым салынады. Компания қаражатты және басқа шығындарды өтемейді;
 • Үміткердің жеке кабинетінде көрсетілген мәліметтерді Сайтта салыстыру арқылы келісім бойынша тарап ретінде ҚР заңнамасында рұқсат етілген тәсілдермен үміткерді өз бетінше верификациялауды жүргізу;
 • Компания Үміткерге сайттағы жеке кабинетінде бар жарнамалық хабарламалар сондай-ақ, осы Келісімді орындауға байланысты хабарламалар немесе қызмет көрсету мәртебесі, ұзарту тәсілдері туралы хабарландыруларды және смс-хабарламалар және/немесе электрондық пошта арқылы өзге де ақпараттық хабарламаларды қоса алғанда, осы Келісім шеңберінде жасалған кез келген ақпараттарды жіберуге құқылы;
 • ҚР заңнамасында және Келісімде көзделген өзге де жұмыстарды орындауға құқылы.
 •  
 • 4.2) Компанияның міндеттемелері:
  • Үміткер  Сайтта көрсетілген тіркеу рәсіміне қойылатын барлық талаптарды орындаған жағдайда Үміткерді Сайтта тіркейді;
  • Үміткердің Жеке кабинетінде көрсетіліп, оның балансына түскен қаражатты есепке алады;
  • Сервистерге қолжетімділікті ұсыну, Үміткерге қызметтер көрсету және Сервистердің дұрыс жұмыс істеуін осы Келісімде көзделген көлемде және мерзімде тиісті түрде қамтамасыз етіледі;
  •  Үміткердің алған нәтижелері туралы сертификатын үміткер  көрсеткен электрондық мекен-жайға жолдау;
 • Клиент ұсынатын қызметтер үшін төлемақы төлеген жағдайда тестен алған нәтижелері бар үміткер сертификатын Клиенттің электрондық поштасына жолдауға;
 •  Үміткерге жеке деректерін сайтта орналастыру, тестілеуден өту, тестілеудің аудио-бейне жазбаларын жүзеге асыру мүмкіндігі үшін функционалдық құралдарды ұсынуға;
 •  Үміткерге сервистер мен Қызметтерді пайдалану кезінде ақпараттық және техникалық қолдау көрсетуге;
 • Үміткердің жеке кабинетінде қызметтерге ақы төлеуге  есептеп шығарылған қаражатын көрсетуге;
 • ҚР заңнамасында және осы Келісімде көзделген жағдайларды, Сайтта тіркелу кезінде үміткердің алған ақпаратының құпиялылығын сақтау;
 • Қызметтерді төлеуге есепшот ұсыну және осы Келісімде көзделген басқа да міндеттемелерді орындауға міндетті.

 

         4.3) Үміткердің құқығы:

 • осы Келісімнің шарттарына сәйкес сервистер мен Қызметтерді қолдану;
 • қызмет тарифтеріне сәйкес компаниядан қосымша қызметтерге тапсырыс беру;
 • осы Келісімде айқындалған тәртіппен бұрын тапсырыс берілген қызметтерден бас тарту;
 • және осы Келісімде көзделген ізденушінің өзге де құқықтары. 

         4.4) Үміткердің міндеттемелері:

4.4) Кандидаттың Міндеттемелері:

 • сайтта тіркеліп, Келісімге сәйкес Компания сұратқан барлық қажетті мәліметтерді, ақпаратты және құжаттарды ұсыну;
 • Келісімде белгіленген мөлшерде және мерзімде қызметтерді уақтылы қабылдау және төлеу;
 • Осы Келісім бойынша компанияның өз міндеттемелерін орындауы үшін қажетті материалдарды, құжаттарды және мәліметтерді, сондай-ақ, Үміткер  Компанияның атына Сайтта қызметтер көрсетуге және Сервистерге қолжетімділікті ұсынуға байланысты өтініштер, сұраулар және басқа да өтініштер жіберген жағдайда Үміткерді келісім тарапы ретінде сәйкестендіру үшін қажетті материалдарды, құжаттарды және мәліметтерді компанияға уақытылы ұсыну;
 • Тарифтерге немесе тарифтік жоспарларға, осы Келісім мен ережелерге енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, Сайтта жарияланатын ақпарат пен жаңартуларды өз бетінше қадағалау;
 • Сайтта техникалық мәселелер туындаған жағдайда бұл туралы Сайт әкімшілігіне дереу хабарлау қажет: qrt.kz@mail.ru , тел: +7 (775) 259-14-29;
 • сервистер мен Қызметтерді пайдалану кезінде осы Пайдаланушы келісімінің 1-бөлім талаптарын сақтау.

1-бөлім. Тестілеуден өту.

 • сервистер мен Қызметтерді пайдалану кезінде ҚР қолданыстағы заңнамасының талаптарын, Келісімнің ережелерін, таңдалған сервистің тиісті шарттарын, сондай-ақ сайт интерфейсінде ұсынылған нұсқаулықтарды сақтау;
 • және осы Келісімде көзделген басқа да міндеттемелерді көтеруге және орындауға міндетті.

 

5) Кепілдіктер мен міндеттемелер

 • Үміткер Сайтта жасаған іс-әрекеттері үшін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес, оның ішінде Сайтта көрсеткен ақпаратының мазмұны үшін жауапты.
 • Сайт үміткерлерге қазақ тілін меңгеру деңгейін анықтауға арналған тестілеуден өтуге, түйіндемені толтыруға, тестілеу нәтижелерін Үміткер көрсеткен алушыларға жіберуге мүмкіндік беретін құрал болып табылады. Бұл ретте компания Үміткер көрсеткен тестілеу нәтижелері жіберілетін электрондық поштаны тексермейді. Осылайша, уақтылы жеткізу, қауіпсіздік Компанияның бақылауынан тыс. Компания жазбаша тапсырма мен бейне сұхбаттың мазмұнын қоса алғанда, тестілеуден өту кезінде Үміткер ұсынатын ақпараттың мазмұны, ізденушілердің Сайтта орналастырылатын ақпараты мен фото, бейне материалдардағы суреттерді пайдалануы үшін жауапты емес.
 • Компания Үміткердің ақпаратты жоғалтуына, сондай-ақ Сайттағы байланыс нысандарын пайдалану арқылы алынған ақпараттың бұрмалануына немесе хабарламаның жоғалуына жауапты емес.
 • Интернет желісін құру және оның жұмыс істеу қағидаттарын ескере отырып, Сервистер "сол қалпында" ұсынылады, бұл дегеніміз, Компания Сервистерге қатысты қандай да бір кепілдіктер бермейді, атап айтқанда, компания үміткерге:
 • Қызметтер, олардың тікелей немесе жанама әсері мен сапасы Үміткердің талаптары мен мақсаттарына сәйкес келеді;
 • Сервистер тұрақты, сенімді, үзіліссіз, қатесіз жұмыс істейді;
 • Сервистерді пайдалану арқылы алынатын нәтижелер ізденушінің күткеніне сәйкес келетін болады;
 • Үміткер Үміткердің Сайтқа кіруін шектеуге/бұғаттауға байланысты Сайтта бұзушылықтардың, сондай-ақ, осы Келісімнің 4.1-тармағына сәйкес IP-мекенжайлардың жолын кесу немесе алдын алу шараларын қабылдауға байланысты үміткерге келтірілген ықтимал залалдар және (немесе) қолайсыздықтар үшін компания жауапты емес екендігімен келіседі.
 • Үміткер Компания ұсынған Сайтта байланыс нысаны арқылы Үміткерге хабарлама жіберу мүмкіндігін кез келген үшінші тұлғалар үміткермен мәміле жасаудан басқа мақсаттарда компания тарапынан қандай да бір ықпал мен бақылаусыз пайдалануы мүмкін екенін қабылдайды және келіседі. Осыған байланысты компания басқа үміткерлердің немесе автоматтандырылған жүйелердің (роботтардың) үміткерлерге хабарлама жіберу үшін сайтта орналастырылған нысанды пайдаланғаны үшін, сондай-ақ үміткердің Сайт беттерінде орналастырған телефон нөмірлерін пайдаланғаны үшін жауап бермейді.
 • Компания салдарларын болдырмау немесе еңсеру мүмкін болмайтын, еңсерілмейтін мән-жайларға байланысты міндеттемелерді орындамағаны немесе орындау барысындағы қиындықтар үшін жауапты емес.
 • Компания Үміткер ұсынған кез келген ақпаратпен, оның ішінде  Үміткер Сайтта ұсынған немесе көрсеткен түйіндеменің, жазбаша тапсырманың, бейне сұхбаттың мазмұнымен ешқандай байланысы жоқ және мұндай ақпараттың не оның компоненттерінің түпнұсқасы мен қауіпсіздігі тұрғысынан мазмұнын, сондай-ақ, оның Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкестігін және Үміткерде оны таратуға және пайдалануға құқықтардың қажетті көлемінің болуын тексеруге міндетті емес.
 • Үміткер көрсететін мәліметтерде интернет желісіндегі сайттарға (үшінші тұлғалардың сайттары) сілтемелер болуы мүмкін. Аталған үшінші тұлғалар және олардың Сайттарының мазмұны, сондай-ақ, үшінші тұлғалардың кез келген ақпаратын Компания қандай да бір талаптарға (анықтығына, толықтығына, заңдылығына және т.б.) сәйкестігін тексермейді. Компания сайтты пайдалануға байланысты Үміткер қол жеткізе алатын үшінші тұлғалардың сайттарында көрсетілген кез келген ақпарат, материалдар үшін, сондай-ақ, осындай сайттардың немесе ақпараттың қолжетімділігі және Үміткердің оларды пайдалануынан шыққан жұмыстар үшін жауап бермейді.
 • Компания өз қалауы бойынша: егер Үміткер Сайтта тіркелу үшін талап етілетін өзі туралы ақпаратты толық немесе дұрыс толтырмаған болса, Үміткердің есептік жазбасын және (немесе) жеке кабинетін немесе Үміткер туралы өзге де мәліметтерді жою немесе  осы Келісімді, сондай-ақ, сервистердің немесе қызметтердің кез келген шарттарын, сайттың жұмыс істеуін регламенттейтін өзге де қағидаларды бұзатын Үміткердің жалпы не ішінара сервистерге кіруін тоқтату, оның ішінде үміткердің жеке кабинетке кіруін, Сервистерге қолжетімділігі тоқтатылған немесе мәліметтері жарамсыз болып қалған Үміткер Компанияның рұқсатынсыз сайтқа қайтадан (оның ішінде Сайтта бұрын көрсетілген электрондық поштаны пайдалана отырып) жаңа есептік жазба жасауға құқылы емес. Үміткер сайтқа кіру үшін басқа Үміткердің есептікке алу  деректерін пайдалануға құқығы жоқ.

 

 

6) Келісім әрекеті мен қорытындысы

 • Осы Келісімнің шарттарын толық және сөзсіз қабылдау Үміткердің Сайтты қолдануға бағытталған іс-әрекеттер жасауы, «Қолданушы келісімін» қабылдау және «Тіркеу» түймесін басу арқылы «Деректерді жинауға және өңдеуге келісім беру» ережесі, сайтта тіркелуі, тестілеу нәтижелерін үшінші тұлғаларға жіберуі, сондай-ақ сайттың функционалын пайдалану бойынша басқа да іс-әрекеттер жасауы болып табылады.
 • Үміткер осы Келісімнің шарттарын қабылдаған және «Тіркеу» түймесін басқан күннен бастап күшіне енеді және мерзімсіз қолданылады.
 • Тараптар келіседі:
 • Осы Келісім ҚР заңнамасына сәйкес жазбаша түрде жасалған шарт болып табылады.
 • Үміткер сайтқа кіруді жүзеге асырған немесе оның ресурстарын пайдаланған сайын Үміткер осы Келісімнің шарттарын қабылдайды.
 • Егер үміткер осы Келісімнің шарттарымен келіспесе, ол Сайтты және (немесе) оның ресурстарын пайдалана алмайды.
 • Үміткердің келесі конклюденттік әрекеттердің бірін орындауы осы Келісімнің шарттарын сөзсіз және толық қабылдау болып саналады:
 • Сайтта Есептік жазбаны өздігінен тіркеу;
 • Сайтта дербес деректерді, сондай-ақ өзге де жеке мәліметтерді орналастыру;
 • Сайтта тестілеуден өту;
 • Түйіндемені Сайтқа орналастыру.
 • Келісім ҚР заңнамасына сәйкес кәмелетке толған, әрекетке қабілетті жеке тұлғамен ғана жасалуы мүмкін.
 • Үміткердің әрбір қызмет тапсырысын ресімдеуі тиісті қызмет шарттарына және қызметке тапсырыс беру сәтінде сайтта орналастырылған келісімнің қолданыстағы редакциясына сәйкес жүзеге асырылады. Тапсырыс онлайн режимінде ресімделеді.
 • Үміткер Сайтта белгілі бір іс-әрекеттерді орындау, оның ішінде кәсіби техникалық құралдарды пайдалана отырып, іске қосу, сайттың интерфейс элементтері арқылы командаларды орындау (батырмаларды басу, шертулер), төлем жасау және басқа да осындай іс-қимылдар үміткердің сайтта көрсетілген тиісті сервистің параметрлеріне және оның бағасына сәйкес тапсырыс беруге және/немесе сервисті іске қосуға қатысты өз еркін білдіруін білдіретіндігімен келіседі.
 • Үміткердің логині мен паролін қолдану арқылы жасалған әрекеттерді ізденуші жасаған және қарапайым электрондық қол қою күші бар Тараптар мойындайды.

 

7) Келіспеушіліктер мен ағымдағы заңнама

 • Осы Келісім бойынша барлық дауларды шешу кезінде ҚР қолданыстағы заңнамасы қолданылады.
 • Осы Келісім шеңберінде туындаған барлық даулар ҚР соттарының қарауына берілуі тиіс.
 • Осы Келісімнің жекелеген бөліктерін жарамсыз деп тану осы Келісімнің басқа ережелерінің күшін жоймайды.

 

8) Жауапкершілік

 • Компания тиісті қызмет көрсету үшін барлық ақылға қонымды күш-жігерді жұмсауға міндеттенеді, бірақ егер үміткер келесі себептер бойынша қызметтерді пайдалана алмаса, үміткердің шығындарын  өтемейді:
 • Қызметтерге немесе Сервистерге қолжетімділік жүзеге асырылатын жалпы пайдаланымдағы байланыс арналарының технологиялық ақаулары, қателермен, рұқсаттамалармен, жұмыстағы немесе деректерді берудегі үзілістермен, байланыс желілеріндегі ақаулармен және өзге де техникалық іркілістермен қоса, бірақ олармен шектелмей, кез келген себеппен Үміткердің Интернет желісіне кіруін жоғалтуы;
 • Хакерлік, DDoS-шабуылдарды, Вирустық бағдарламалардың әрекеттерін және сайт жұмысының өзге де бұзушылықтарын қоса алғанда, үшінші тұлғалардың сайт жұмысына санкцияланбай араласуы;
 • Үміткердің жеке кабинетке кіру рұқсатын жоғалтуы, оның ішінде оны рұқсатсыз пайдалану белгілері болған кезде;
 • ҚР заңнамасына сәйкес еңсерілмейтін күш мән-жайларын анықтауға жататын жағдайларда.
 • Компания тарапынан Үміткерге залал келтірілген жағдайда, жауапкершілік Үміткерге келтірілген нақты залал сомасымен шектеледі. Бұл ретте Компанияның Үміткер алдындағы жауапкершілігі Үміткер тапсырыс берген және төлеген, бірақ Компанияның кінасынан алынбаған қызметтің құнынан аспайтын мөлшерде немесе, егер қолданылатын болса, залал келтірілген кездегі Үміткердің балансынан аспайтын сомада және  Үміткердің балансындағы ақша қаражатының бір бөлігін немесе бүкіл сомасын жоғалтқан жағдайда ғана айқындалады.
 • Компания Үміткердің алдында Компанияның кінасынан емес, оның ішінде Үміткердің осы Келісімнің ережелерін бұзуына байланысты туындаған залалдар үшін жауап бермейді.
 • Үміткерге операциялардың бір бөлігі, оның ішінде, бірақ көрсетілген қызметтер үшін төлемдерді қабылдау операцияларымен шектелмей, Компания жеке өзі немесе үшінші тұлғалар арқылы бақыланбайды және қадағаланбайды. Компания үміткердің қызметтерді төлеуге ақша аударымы немесе түсуі үшін жауап бермейді. Үміткер таңдаған төлем тәсілдерінің қауіпсіздігі, құпиялылығы, сондай-ақ, оларды пайдаланудың өзге де шарттарын іздеуші мен тиісті төлем агенттері арасындағы тиісті келісімдермен айқындалады.
 • Үміткер Сайтта Үміткердің логинін/паролін, электрондық пошта мекенжайын, телефон нөмірін (оның ішінде қызметкерлердің және үшінші тұлғалардың іс-әрекеттерін) пайдалана отырып жасалған кез келген іс-қимыл үшін, сондай-ақ, өзінің логинін/паролін сақтауға және үміткердің жеке кабинетін санкциясыз пайдалану және қарапайым электрондық қолтаңба салдарынан туындауы мүмкін залалдар үшін жауап береді.
 • Логин немесе пароль ұрланған, жоғалған жағдайда Үміткер жеке кабинетке және қызметтерге кіру үшін құпиясөзді ауыстыру үшін қажетті шараларды дербес қабылдайды. Компания Үміткердің логинін немесе паролін ұрлауға/жоғалтуға әкеп соққан үшінші тұлғалардың іс-әрекеттері, сондай-ақ, үшінші тұлғалардың Үміткердің жеке кабинетіне рұқсатсыз кіруіне байланысты үміткерде туындаған кез келген шығыстар, залал немесе жоғалған пайда үшін жауапты болмайды.
 • Компания қазақ тілін меңгеру деңгейін анықтауға арналған тестілеуден өту салдарынан сервистердің Үміткердің күтуіне және Үміткердің жұмыс алуына, жоғары оқу орындарынан шақырылуына немесе өзге де іс-әрекеттерге сәйкестігіне кепілдік бермейді.       

 

9) Үшінші тұлғалар

  • Тараптар Сайттың жұмыс істеуі және қызметтер көрсету мақсаттары үшін Компания төлем агенттерін, қажет болған жағдайда тестілерді әзірлеу немесе оларды тексеруге сарапшыларды, техникалық қолдау жөніндегі мамандарды қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, белгілі бір қызметтер көрсету үшін үшінші тұлғаларды тарту қажеттілігімен келіседі. Тараптар осындай үшінші тұлғалардың қызметтер көрсету және төлем агенттерінің есеп айырысулар жүргізу шарттарымен келіседі.
  • Үміткер пен Төлем агенті арасындағы есеп айырысу Компанияның қатысуынсыз тікелей жүргізіледі. Компания есеп айырысуға байланысты мұндай мәміле орны  болып табылмайды және ешқандай қаржылық есеп айырысуды жүзеге асырмайды, ешқандай төлемдерді қабылдамайды және Үміткер мен Төлем агенті арасындағы мәміле бойынша есеп айырысуларға қатыспайды. Үміткер мен Төлем агенті арасындағы барлық қаржылық операциялар мен есеп айырысулар Компанияның қатысуынсыз және Сайттан тыс жүргізілетінін түсінеді және келіседі. Компания үміткерлерге ақша аударымдарын жүргізбейді, Үміткер мен Төлем агенті арасындағы қаржылық есептеулерге қатыспайды, үміткердің банк карталарының деректерін және басқа төлем деректемелерін сақтамайды және өңдемейді.

 

10) Құқықты беру

  •           Компания бұған құқылы, ал Үміткер осы Келісім бойынша өз құқықтарын немесе міндеттерін тұтастай алғанда да, ішінара да үшінші тарапқа беруге өз келісімін береді. Үміткердің осы Келісім бойынша өз құқықтары мен міндеттерін үшінші тұлғаға беруге құқығы жоқ.
  • Осы Келісім бойынша құқықтарды немесе міндеттерді тұтастай да, ішінара да үшінші тарапқа берген жағдайда, үшінші тарап басқа Сайтта ұқсас қызметтерді ұсынуға құқылы.

11) Басқа жағдайлар

  • Компания осы Келісімнің шарттарын Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен рұқсат етілетін шамада өзгертуге немесе толықтыруға құқылы. Келісімнің жаңа редакциясының Сайтында жарияланған күні осы Келісімді өзгерту күні болып табылады. Үміткер Сайтта орналастырылған келісімнің қолданыстағы редакциясымен танысуға тиіс.
  • Үміткер мен Компания арасында көрсетілетін қызметтерге қатысты жеке шарт жасалған жағдайда, осындай жеке шарттың ережелері осы Келісімнің ережелерінен басым күшке ие болады.
  • Келісімге өзгерістер күшіне енгеннен кейін Келісім шеңберінде қызметке тапсырыс беру және Үміткердің мәміле жасауы тараптардың келісімге тиісті өзгерістер немесе толықтырулар енгізу туралы келісімге келгенін білдіреді. Келісімге мұндай өзгерістер Үміткер бұрын, келісімге өзгерістер күшіне енгенге дейін тапсырыс берген және ақы төлеген қызметтерге қолданылмайды.
  • Компания үміткерге сайт интерфейсі арқылы, электрондық пошта мекенжайы арқылы немесе өзге тәсілмен хабарлай отырып, ҚР қолданыстағы заңнамасында көзделген тәртіппен Келісімді бұзуға құқылы.
  • Осы Келісім Үміткердің бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін. Мұндай жағдайда Үміткер бұрын төлеген сома қайтарылмайды.
  • Осы Келісім Тараптар арасында оның нысанасына қатысты келісілген барлық шарттарды білдіреді және егер Тараптар өзгеше тікелей келіспесе, Тараптар арасындағы оның нысанасына қатысты барлық бұрынғы уағдаластықтарды, растауларды және кез келген түрдегі келісімдерді алмастырады.

 

 

12)Компания реквизиттері

 

ТОО «Digital system of Kazakhstan»

БИН: 171140014554

IBAN: KZ14551Z127039802KZT

БИК: KSNVKZKA

АҚ «Банк Фридом Финанс Казахстан»

Заңды мекенжай: Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Айтматова 36/7, 36 п-р, Nur-Sultan 020000,

 

 

 

 № 1 қосымша.  Қысқартулар мен анықтамалар

«Жеке кабинет»

Ізденушіге Есеп жазылымдарымен басқаруға мүмкіндік беретін Сайттың бөлімі. Ізденуші осы бөлім арқылы өз жазбаларын басқара, орналастыра, өзгерте немесе тіркеу кезінде енгізген ақпараттарды жоя алады.  

«СҚБ»

ҚР заңнамасына сәйкес қосалқы бағаға қосылған салық.

«Жеке деректері»

Электронды, қағаз тасымалдаушыдағы мәліметтер.

«Төлеу агенті»

Жеке кәсіпкер немесе  заңды тұлға жеке және заңды тұлғалардан төлемақы алады.

«Тіркелу»

Сайтта Үміткердің есеп жазылымын құру үрдісі.

«ҚР»

Қазақстан Республикасы.

«Сервис»

Ізденушілерге, жұмыс берушілерге және басқа да Сайтқа кірушілерге арналған қызметтік мүмкіндіктер, қызметтер, құралдар.

«Үміткер»

Келісімнің бас жағында көрсетілген, Сайтты қолданатын кез келген жеке тұлға.

«Тариф»

Сілтеме бойынша Сайтта орналасқан көрсетілетін қызметтердің бағасы  [Тарифтер].

«Тарифті жоспар»

Компанияның сілтеме бойынша Сайтта орналасқан Үміткерге көрсетілетін қызметтердің бағасы мен шарттары туралы коммерциялық ұсыным. [Тарифтер].

«Тіркеу жазылымы»

Ізденушіге Сайттың белгілі қызметіне, сондай-ақ, есеп жазылымдары шеңберінде  жеке деректемелерге немесе басқа жеке ақпаратқа қол жеткізетін  Сайттың арнайы бөлімшесі.

«Клиент»

Компанияның қызметін алғысы келетін  заңды немесе жеке кәсіпкер.

 

 

 Құрастыру мерзімі: 20.11.2020

© Все права защищены 2020