САЙТТЫ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ www.qrt.kz

САЙТТЫ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ www.qrt.kz

 

 1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

www.qrt.kz ("Сайт") сайт иесі болып табылатын Қазақстан Республикасы, Нұр-сұлтан қ., Айтматов к-cі 36/7, 36 п-р, тел: +7 (775) 259-14-29, Nur-Sultan 020000 ("Компания") мекенжайында орналасқан «Digital system of Kazakhstan» жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестігі ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес («Ережелер») үміткерлердің сайтты қолдану тәртібін белгілейді. Осы Ереже Үміткер мен Пайдаланушы келісімі (бұдан әрі бірлесіп аталатын "Келісім") сілтемесі бойынша орналастырылған Компания мен Үміткер арасында жасалатын Пайдаланушы келісімінің ажырамас бөлігі болып табылады. Ережелер мен Келісім арасында қайшылық туындаған жағдайда соңғысы басым күшке ие.

  •            Осы Ереженің ажырамас бөлігі болып табылатын 1-қосымшада бас әріппен көрсетілген барлық терминдердің мағыналары бар.
  •            Компания сайтты пайдалануда барлық үміткерлер үшін немесе үміткерлердің жекелеген санаттары үшін шектеулер (үміткерлердің болатын жеріне, Сайт ұсынылатын тілге және т.б.) енгізуге құқылы.
  •            Үміткер Сайтта компьютерлік инциденттердің туындауына бағытталған әрекеттерді жасамауы қажет.
  •           Компания үміткерлердің Сайттағы іс-қимылдарының мониторингін (есепке алу мен статистиканы) жүргізуге құқылы.
  •           Сервистер мен қызметтер үміткерлерге Тарифтер сілтемесі бойынша орналастырылған сайтта көрсетілген шарттар мен бағаларға сәйкес тегін және ақылы негізде ұсынылады.
  •           Үміткер сайт тек үміткерлерге компанияның сервистерін өз бетінше қолдануға мүмкіндік беретін алаң болып табылатынын түсінеді.
  •           Компанияның сайтта ұсынатын сервистері кез келген сәтте үміткерді алдын ала хабардар етпей, функционалдық мүмкіндіктердің нысаны мен сипатын өзгертуі, толықтыруы, жаңартуы  мүмкін, осыған байланысты оларды «сол қалпында» режимінде, яғни үміткер сервистерге жүгінген кезде компания ұсынған түр мен көлемде пайдалану қарастырылады. Компания қажет болған жағдайда өз қалауы бойынша, алдын ала ескертусіз, жалпы үміткерлерге немесе жеке үміткерге сервистерді (немесе қызметтер шеңберінде қандай да бір жекелеген функцияларды) ұсынуды тоқтатуға (уақытша немесе түпкілікті) құқылы. Осы 1.9-тармақтың ережелері сервистерді өзгерту бөлігінде қызметтерге қолданылмайды.
  •           Компания үміткерлерге осы Келісімнің шарттары бойынша тестілеуден өтуді қоса алғанда, сайттағы қолжетімді сервистерді пайдалануды ұсынады. Жекелеген сервистерді пайдалануға қатысты қосымша шарттар, қағидалар мен шектеулер белгіленуі мүмкін, оларды көрсетілетін қызметтерді сатып алу процесінде үміткерлер төлеуге тиіс. Компания кез келген уақытта Сервистерді ұсыну шарттарын қайта қарауға немесе өзгертуге, сайттың және (немесе) сервистердің функционалдық мүмкіндіктерін, оның ішінде үміткерлердің сервистерге немесе сайттың жекелеген функционалдық мүмкіндіктеріне қол жеткізу шарттарын толықтыруға, өзгертуге, шектеуге, кеңейтуге құқылы.

2     САЙТТА ТІРКЕЛУ

 •  
  •           Үміткер осы Келісімнің шарттарында Компания көрсететін қызметтерге Тапсырыс берген кезде Сайтта тіркелу міндетті болып табылады. Үміткер сайтта тіркелгеннен кейін түйіндемені орналастыруға, тестілеу нәтижелерін үшінші тұлғаларға жіберуге, сондай-ақ жекелеген сервистерді пайдалануға құқылы.
  •           Тіркелу кезінде Үміткер осы Ережемен танысуға және қабылдауға міндетті. Егер Үміткер Ережелерді өзі үшін қолайсыз деп санаса немесе олардың талаптарымен келіспесе, онда Үміткер тіркелу процесін аяқтағанға дейін тоқтатуға міндетті.
  •           Тіркеу кезінде міндетті есепке алу деректерін (аты, тегі, телефоны, электрондық мекенжайы және өзге де деректер сияқты) қоспағанда, Үміткер дербес таңдай алатын есепке алу деректері көрсетіледі. Есептік жазбаны тіркеу үміткердің бір электрондық пошта мекенжайына бір рет жүзеге асырылады. Тіркеу кезінде бұрын көрсетілген электрондық пошта мекенжайын пайдалана отырып, Сайтта жаңа есептік жазбаны қайта тіркеуге жол берілмейді. Үміткер сайттағы жеке кабинеттегі есептік деректерді өзгерте алады немесе қажет болған жағдайда сайтта көрсетілген басқа тәсілмен өзгерте алады.
  •           Үміткер тіркеу кезінде көрсететін дербес деректер, сондай-ақ өзге де ақпараттар дұрыс болуға тиіс. Үміткер өзі таңдаған құпиясөздің қауіпсіздігі (болжамға тұрақтылық) үшін өзі жауапты болады, сондай-ақ өз құпиясөзінің құпиялылығын өзі қамтамасыз етеді.
  •           Үміткер өзінің есептік деректерінің сақталуын қадағалауға және оларды үшінші тұлғаларға ашпауға міндетті. Үміткердің атынан және мүддесінде әрекет ететін немесе үміткермен тиісті келісімдер негізінде осындай есептік деректерді алған адамдарды қоспағанда, Үміткер өзінің есептік деректерін үшінші тұлғаларға беруге, сондай-ақ үшінші тұлғаларға оның есептік деректерін Сайтта авторизациялау үшін тікелей немесе жанама түрде пайдалануға рұқсат етуге құқылы емес. Үміткерде оның бірегей логині мен паролінің қауіпсіздігіне немесе оларды үшінші тұлғалардың рұқсатсыз пайдалану мүмкіндігіне қатысты күдік туындаған жағдайда, Үміткер компанияға өзінің логині мен паролін кез келген рұқсатсыз пайдалану туралы дереу хабарлауға міндеттеледі.
  •           Жарамды электрондық пошта мекенжайын және (немесе) ұялы телефон нөмірін көрсете отырып, үміткер оларға қол жеткізе алатындығын және оларды пайдалану бойынша қажетті өкілеттіктерге ие екенін растайды.
  •           Үміткердің жеке кабинетінен оның есептік деректерін пайдалана отырып, сондай-ақ кандидаттың жеке кабинетінде көрсетілген телефон нөмірін пайдалана отырып жасалған кез келген іс-әрекет үміткердің өзі немесе ол уәкілеттік берген адам жасаған іс-әрекет болып саналады және үміткер үшін осы Қағидаларды, ҚР заңнамасының талаптарын бұзғаны үшін жауапкершілікті қоса алғанда, ол туралы ақпарат сайтта орналастырылатын осындай іс-әрекеттерге қатысты міндеттер мен жауапкершілікті белгілейді.
  •           Үміткер, егер оның осы деректердің жария болғанына күдіктенуге себептері болса, оның уәкілетті емес үшінші тұлғалары немесе компанияның талабы бойынша пайдалануы мүмкін болса, тіркелген деректерін дереу өзгертуге міндетті.
  •           Компания сайтты пайдалану кезінде үміткер ұсынатын ақпараттың дұрыстығын тексеру үшін қолжетімді техникалық шешімдерді пайдалануға құқылы. Компания үміткердің шынымен кім болып көрінетініне, сондай-ақ үміткердің сайтта берген ақпараты шындыққа сәйкес келетініне кепілдік бере алмайды. Компания үміткерлерге сайттағы барлық құралдарды қолдана отырып, ықтимал контрагенттермен байланыс орнатуды, мәмілелер жасау және контрагентті таңдау кезінде абай болуды  ұсынады.
  •           Компания үміткердің жеке кабинетіне кіруіне тосқауыл қоюға, сонымен бірге оның хабарландыруларын орналастыруды және көрсетуді тоқтатуға құқылы. Компания кез келген уақытта үміткердің сервистерге қол жеткізуін тоқтатуға және (немесе) шектеуге, сондай-ақ үміткердің Сайттағы есептік жазбасын қалпына келтіру мүмкіндігінсіз бұғаттауға немесе жоюға құқылы.
  •           Сайтта ашық қолжетімділікте орналастырылған хабарландырулар мен өзге де ақпаратты қарау үміткерден тіркелуді және (немесе) авторизациялауды талап етпейді, алайда мұндай іс-әрекеттер жасаған кезде Үміткер кез келген жағдайда осы Келісімнің ережелерін сақтауға міндетті.
 •           ҮМІТКЕРДІҢ ЖЕКЕ КАБИНЕТІ
  •           Үміткердің жеке кабинеті үміткердің дербес деректері мен есептік деректерін, оның логині мен паролін, үміткер шотының жай-күйі туралы ақпаратты, сондай-ақ компанияның қалауы бойынша айқындалатын өзге де ақпаратты қамтитын сайттағы есептік жазбасы болып табылады.
  •           Үміткердің жеке кабинетіне кіруі бірегей логин мен парольді пайдалану арқылы жүзеге асырылады.
  •           Үміткердің жеке кабинетіндегі дербес ақпаратын Компания осы Келісімнің шарттарына сәйкес сақтайды және өңдейді.
  •           Жеке кабинет үміткерге құқық береді:
   •           қолжетімді және (немесе) үміткерге көрсетілген қызметтер мен сервистер туралы ақпаратқа қол жеткізу;
   •           үміткердің сайттағы әрекеттерінің мониторингі (есебі және статистикасы) ;
   •           компания ұсынатын нысанда компаниямен байланыс;
   •           компания ұсынатын басқа да функцияларды жүзеге асыру.
  •            Үміткер өзінің Жеке кабинетін сайтқа санкцияланған қол жеткізу үшін пайдалануға құқылы.
  •            Үміткер өзінің жеке кабинетіне қол жеткізу үшін деректерді кез келген жағдайда (оның ішінде шарттар немесе келісімдер бойынша) үшінші тұлғаларға өз еркімен беру жағдайларын қоса алғанда, үміткердің жеке кабинеті шеңберінде немесе оның жеке кабинеті арқылы сайтты пайдалана отырып, барлық іс-әрекеттері (сондай-ақ олардың салдарлары) үшін дербес жауапты болады. Бұл ретте Үміткер өзінің құпиясөзінің құпиялылығын кез келген бұзу (бұзу туралы күдік) туралы және (немесе) үміткердің жеке кабинетін пайдалана отырып, сайтқа санкцияланбаған кіру туралы компанияға хабарлаған жағдайларды есепке алмағанда, үміткердің есептік жазбасындағы сайт шеңберіндегі немесе оны пайдалана отырып жасалған барлық іс-әрекеттер үміткердің өзі жасаған болып есептеледі.
  •            Үміткер компанияға  жеке кабинетінің деректерін пайдалана отырып, сайтқа санкцияланбаған (кандидат рұқсат бермеген) қол жеткізудің кез келген жағдайы туралы және (немесе) жеке кабинет деректерінің құпиялылығының кез келген бұзылуы (бұзылуы туралы күдік) туралы дереу хабарлауға міндетті.
  •           Компания үміткердің жеке кабинетін бұғаттауға, үміткер Ережелердің шарттарын және Компания мен үміткер арасындағы қатынастарды регламенттейтін өзге де құжаттарды бұзған жағдайда себептерін түсіндірмей кез келген контентті жоюға құқылы.

4     Үміткерлер ұсынатын мәліметтер

 •  
  •           Сайтты пайдалану шеңберінде Үміткер есептік деректерде тек дұрыс мәліметтерді ұсынуға міндеттеледі және өзі ұсынған ақпарат үшін жауапты болады. Үміткер мұндай мәліметтерді Сайтта редакциялау арқылы уақтылы жаңартуға міндеттеледі.
  •           Компанияның Сервистерін пайдалану процесінде (оның ішінде тіркелу, сайт беттерін қарау және т. б.) Үміткер дербес деректерді және үміткер туралы өзге де мәліметтерді (үміткердің тегі, аты, әкесінің аты немесе бүркеншік аты, электрондық поштасының мекенжайы, ұялы телефон нөмірі, сондай-ақ үміткер ұсынған, оның ішінде Сайтта кері байланыс нысаны арқылы басқаларға жіберілетін хабарламалардағы кез келген өзге ақпарат) компанияға ұсыну немесе ашық қолжетімділікте ұсыну туралы шешімді, және т. б.) Келісімді орындау және ережелерді сақтау мақсаттары үшін, сондай-ақ осы арқылы компанияның, компанияның үлестес тұлғаларының және төлем агенттерінің үміткердің дербес  және өзге де деректерін өңдеуге, оларды (оның ішінде дербес деректер субъектілерінің құқықтарын адекватты қорғауды қамтамасыз ететін шет мемлекеттердің аумағына трансшекаралық беруге) компанияның тапсырмасы бойынша әрекет ететін үшінші тұлғаларға өңдеу үшін, оның ішінде: «Дербес деректер субъектісінің веб-сайтын пайдалануына байланысты үміткерлерге консультациялық қолдау көрсету» мақсаттары үшін, сондай-ақ, және (немесе) сервистердің жұмыс істеуін жақсарту, көрсетілетін сервистердің спектрін кеңейту, компанияның немесе үшінші тұлғалардың ақпараттық және (немесе) жарнамалық хабарламаларын алу, пайдаланушылардың немесе үшінші тұлғалардың заңсыз және (немесе) санкцияланбаған әрекеттерінің алдын алу немесе жолын кесу, ҚР қолданыстағы заңнамасы талаптарының сақталуын қамтамасыз ету үшін статистикалық және талдамалық деректерді алу. Компания үміткердің жеке деректерін үшінші тұлғалардың рұқсатсыз кіруінен қорғау үшін барлық қажетті шараларды қабылдайды.
  •           Сайтта үміткер көрсеткен барлық ақпарат (мұндай ақпарат Қазақстан Республикасының заңнамасымен дербес деректерге жататынына немесе жатпайтынына қарамастан) тестілеуден өту үшін және (немесе) үміткердің өзге де мүдделерінде көрсетіледі және тиісінше Үміткер өзі туралы қандай да бір ақпаратты тек қана өз мүддесінде көрсетеді.
  •           Компания сайт арқылы үміткер көрсететін және (немесе) тарататын кез келген түрдегі мәліметтерді алдын ала тексеруді жүзеге асыруға міндетті емес. Компания өз қалауы бойынша үміткерге кез келген мәліметтерді көрсетуден және (немесе) таратудан бас тартуға немесе үміткердің Сайтта көрсеткен кез келген мәліметтерін жоюға құқылы. Үміткер кез келген мәліметтерді көрсетумен және таратумен байланысты, оның сенімділігін, толықтығын немесе пайдалылығын бағалауды қоса алғанда, барлық тәуекелдерді дербес бағалауға тиіс екенін түсінеді және онымен келіседі.
  •           Компания Сайтқа және сайттың қызметіне жатпайтын, кәсіби бағалауды талап ететін және (немесе) компанияның құзыретіне кірмейтін мәселелер бойынша кеңестер бермейді.
  •           Үміткердің сайтты қолдануы бойынша компанияға берген өтініштері әдеттегідей қаралады. Үміткердің өтінішін қарау шеңберінде компанияның үміткермен өзара іс-қимылы үміткер көрсеткен электрондық пошта мекенжайын пайдалана отырып жүзеге асырылады.
  •           Компания үміткердің өтінішін қарау үшін қажетті ақпарат пен құжаттарды қамтымайтын; жалған ақпаратты және (немесе) анықтық белгілері жоқ құжаттарды қамтитын; бұрын компания үміткерге жауап жіберген мәселелерге қатысты (қайталама өтініштер); күрт теріс нысанда баяндалған қорлауды, қорқытуды немесе өтініштерді қамтитын; компанияның Сайтта көзделген өтініштерді қараудың өзге де шарттары мен тәртібін бұза отырып жіберілген өтініштерін қарамауға құқылы.

          Сайтты қолдану кезінде ақпарат алмасу

 

  •           Үміткерлерге арналған Компанияның хабарламалары Сайтта жалпыға бірдей қол жеткізу үшін жарияланады және (немесе) үміткерлер тіркеу кезінде ұсынған электрондық мекенжайлар бойынша жеке жіберіледі. Бұл ретте Үміткер жіберілетін хабарламалардың және (немесе) олардың жекелеген бөліктерінің жарнамалық сипатта болуы, сондай-ақ компания контрагенттерінің жарнамалық, ақпараттық және өзге де хабарламаларын қамтуы мүмкін екенін түсінеді, қабылдайды және келіседі. Сайтта жарияланған хабарламалар үміткерге олар жарияланған сәттен бастап жеткізілген болып саналады.
  •           Компания үміткерлерге сайттағы үміткерлердің іс-әрекеттеріне байланысты хабарламалар мен сервистік хабарламалар жібере алады.
  •           Үміткерлердің компанияға арналған хабарламалары төмендегі 6-бапта көрсетілгендей, сайттағы өтініштерге арналған кері байланыс нысанын қоса алғанда, сайтта ұсынылған тәсілдермен жіберіледі.
  •           Сайтқа қолжетімділікті жүзеге асыра отырып, Үміткер компанияның үміткерге өзі көрсеткен сайтқа хабарламаларды, оның ішінде электрондық хаттарды (e-mail), дауыстық және (немесе) мәтіндік хабарламаларды (смс), тиісінше электрондық пошта мекенжайын немесе телефон нөмірін және т. б. жібере алатындығына өз келісімін білдіреді: үміткерлердің тестілеуге қатысты хабарламаларын, оның ішінде басқа пайдаланушылардан мәміле жасасу жөніндегі ұсыныстарды, компанияның өзге де ақпараттық және (немесе) жарнамалық сипаттағы ұсыныстарын және хабарламаларын, сондай-ақ  көрсетілген хабарламаларды жіберу мақсатында үшінші тұлғаларға электрондық пошта мекенжайларын және телефон нөмірлерін беруге құқылы.
 •           КЕРІ БАЙЛАНЫС
 •  
  •           Үміткердің сайтты пайдалану жөніндегі барлық ұсыныстары мен сұрақтарын электрондық пошта мекенжайы бойынша сайттың қолдау қызметіне жіберу керек qrt.kz@mail.ru.
  •           Жұмыс күндері Компания үміткермен кері байланысты Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша 9.00-ден 18.00-ге дейін төмендегі тәсілдердің кез келгені арқылы қамтамасыз етеді және қолдау көрсетеді:
   •           qrt.kz@mail.ru электрондық поштасы арқылы;
   •           тел: +7 (775) 259-14-29
  •           Компания сайт арқылы жіберілген қолданушылардың сұрауларына алған сәттен бастап 24 сағат ішінде жауап береді.
  •           Үміткер Сайтта пікірлер (комментарии) қалдыруға құқылы.
  •           Сайтта өз пікірін (комментарии) қалдыра отырып Үміткер компанияның шектеусіз мерзімге дербес деректерін немесе өзінің басқа деректерін көрсете отырып, Сайтта және өзге де дереккөздерде оны «қалай бар солай» етіп қайта шығару құқығын, сондай-ақ басқа да үміткерлердің Сайтта және өзге де дереккөздерде қарау, қайта шығару арқылы оны пайдалануға айрықша емес құқығымен оны жазу, қайта өңдеу, аудару құқығын береді, бұл ретте Компания осы түсініктеменің (пікірдің) толықтығын және (немесе) анықтығын тексермейді және оны осылай пайдалану мен оның салдарына жауап бермейді.
  •           Пікір мәтінінде әдепсіз сөздерді, былапыт сөздерді, тіл тигізу сөздерін, олардың қандай түрде және кімге жіберілгеніне қарамастан пайдалануға қатаң тыйым салынады. Соның ішінде әріптерді таңбалармен ауыстыру кезінде.
  •           Үміткерде қол жеткізе алатын, жарамды электрондық пошта мекенжайы болуы керек. Бұл ретте Компания үшінші тұлғалар пошта серверлерінде белгілеген, қабылданатын хабарламалар бойынша шектеулерге байланысты сайттан хабарламалар алудың мүмкін еместігіне, оның ішінде компанияның хабарламаларын спам немесе күмәнді хаттар ретінде анықтайтын спам-сүзгілерге кепілдік бермейді және жауапты болмайды.
  •           Үміткердің ұялы байланыс операторының жарамды ұялы нөмірі болуы тиіс, оған үміткердің қолжетімділігі және оны пайдалану бойынша қажетті өкілеттіктері болуы тиіс.
 •           ҮШІНШІ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ АҚПАРАТЫ
 •  
  •           Сайтта интернет желісіндегі басқа сайттарға гиперсілтемелер болуы мүмкін. Аталған үшінші тұлғалар мен олардың ақпаратын (контентін) компания қандай да бір талаптарға (анықтығына, толықтығына, заңдылығына, зияндылығына және т.б.) сәйкестігін тексермейді. Компания Үміткер сайтты пайдалана отырып қол жеткізетін үшінші тұлғалардың сайттарында орналастырылған кез келген ақпарат, материалдар, оның ішінде үшінші тұлғалардың сайттарында айтылған кез келген пікірлер немесе мәлімдемелер, жарнама және т.б., сондай-ақ осындай сайттардың немесе контенттің қолжетімділігі және оларды үміткердің пайдалану салдары үшін жауапты болмайды.
  •           Сайтта көрсетілген кез келген сайтқа, өнімге, қызметке, коммерциялық немесе коммерциялық емес сипаттағы кез келген ақпаратқа сілтеме (кез келген нысанда), бұған сайтта тікелей көрсетілген жағдайларды қоспағанда, компания тарапынан осы өнімдерді (қызметтерді) мақұлдау немесе ұсыным болып табылмайды.
 •           ЗИЯТКЕРЛІК ҚҰҚЫҚТАР ТУРАЛЫ ШАРТТАР
 •  
  •           Сайтқа айрықша құқықтардың иесі, домендік атауға, деректер базасына айрықша құқықтарды қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, сайтты пайдалануды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін барлық техникалық әзірлемелер Компания болып табылады. Үміткер немесе өзге тұлға сайтты немесе сервистерді компанияның жазбаша рұқсатынсыз осы Қағидаларда көзделмеген тәсілдермен пайдалануға, оның ішінде Қағидаларда көзделмеген тәсілдермен кез келген нысанда мәліметтер алуға құқығы жоқ. Сайтта орналастырылған логотипке айрықша құқықтар, ресми-іскерлік қазақ тілін білуге арналған тест құрамына енгізілген зияткерлік қызмет нәтижелері тиісті құқық иеленушілерге тиесілі.
  • Үміткерлер ұсынған ақпараттың құрамына кіретін зияткерлік қызмет нәтижелеріне айрықша құқықтар тиісті үміткерлер мен құқық иеленушілерге тиесілі.
  •           Компания үміткерге сайт объектілерін осындай пайдаланудан табыс алмастан (тікелей немесе жанама коммерциялық пайда), тек төмендегі тәсілдермен және көрсетілген шарттармен өзінің тұтынуы үшін қолдануға айрықша емес құқық береді:
   •           қолдану аумағы – www.qrt.kz желілік мекенжайы бойынша Интернет желісінде;
   •           қолдану мерзімі – Ережелердің бүкіл қолданылу мерзіміне;
   •           рұқсат етілген пайдалану тәсілдері – қол жеткізу құқығы (көру және/немесе тестен өту).
  •           Ережелермен тікелей рұқсат етілмеген тәсілмен, компанияның жазбаша рұқсатынсыз сайт объектілерін өзге кез келген жағдайда пайдалануға тыйым салынады және заңсыз болып табылады, оның ішінде Үміткер сайт объектілеріне қатысты өзіне міндеттеме қабылдайды:
   •           қандай да бір тәсілмен, қандай да бір нысанда және қандай да бір шарттарда таратпауға (сатуға, өзгертуге, сыйға тартуға, уақытша пайдалануға беруге, өзге де операцияларды, оның ішінде ашық ақпараттық-коммуникациялық желіде жүргізуге);
   •           қандай да бір тәсілмен және қандай да бір шарттармен жария етпеу (жариялау, көпшілік алдында көрсету, көпшілік алдында орындау, жалпы жұрттың назарына хабарлау және (немесе) жеткізу және өзге де тәсілдер);
   •           эфирге және (немесе) кабель арқылы хабарламау.
  •           Сайттың барлық объектілері компанияның жазбаша келісімімен ғана кез келген БАҚ-та, интернет желісінің серверлерінде немесе кез келген өзге тасымалдаушыларда қайта жаңғыртылуы, қайта басылуы және ретрансляциялануы мүмкін. Қағидалардың осы тармағында көрсетілген тәсілдермен сайт объектілерін пайдалануға компанияның жазбаша келісімін алған жағдайда, сайт объектілері бастапқы көз ретінде және құжатта баяндалған мағынаны сақтай отырып, сайтқа міндетті гиперсілтемемен пайдаланады. Бұл шектеу барлық бұқаралық ақпарат құралдарына, оның ішінде интернет желісінің беттеріне де тең дәрежеде қолданылады. Сайтқа белсенді гиперсілтеме құжат мәтінінің бірінші немесе екінші сөйлемінде көрсетілуі тиіс.
  •           Сайтта көрсетілген мәліметтер мен ақпаратты қандай да бір нысанда, кез келген ресурстарда, оның ішінде интернет-сайттарда бастапқы түрде де, құжаттардың фрагменттері түрінде де кез келген қайта басуға немесе ретрансляциялауға, қайта шығаруға, көшіруге және (немесе) таратуға тыйым салынады. Осы айдарлардың құжаттарын қандай да бір нысанда қолдану құқығын тек құжат авторларының жазбаша рұқсатымен ғана алуға болады.
  •           Компания ҚР заңнамасында зияткерлік меншік объектілерін заңсыз қолданғаны үшін, оның ішінде олардың көшірмелерін немесе бөліктерін Интернет желісінде көрсету арқылы азаматтық-құқықтық, әкімшілік және қылмыстық жауапкершілік көзделгеніне үміткерлердің ерекше назарын аударады.
  •           Компания сайт объектілерін кез келген рұқсатсыз қолданған және (немесе) осы Ереженің 8.4 және 8.5. тармақтарын бұзған жағдайда 500 000 теңге мөлшерінде айыппұл төлеуді талап етуге құқылы.
 •           Үміткердің міндеттері
 •  
  •           Үміткер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және осы Келісімге сәйкес қана әрекет етуге, сондай-ақ Сайтта және сервистерді қолдану кезінде өз әрекеттері мен әрекетсіздігі үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес толық жауапты болуға міндеттенеді.
  •           Үміткерге қолжетімді қызметтер мен сервистер тек осындай қызметтер мен сервистерге арналған мақсаттарда ғана пайдаланылуы мүмкін. Үміткерге сервистерді, сондай-ақ Сайттан алынған кез келген ақпаратты мақсатсыз қолдануға тыйым салынады.
  •           Компания кез келген уақытта өз қалауы бойынша үміткерлердің қызметтер мен сервистерді қолдану шарттарына осы келісімнің сақталуы тұрғысынан, оның ішінде бағдарламалық құралдарды пайдалана отырып, автоматты режимде ішінара тексеру жүргізуге құқылы. Бұзушылықтар анықталған жағдайда, сондай-ақ үшінші тұлғалардан осындай бұзушылықтар туралы ақпарат алған кезде немесе компанияның пікірінше бұзушылықтар туралы куәландыруы мүмкін белгілер жиынтығы анықталған кезде, Компания хабарландыруды және (немесе) жеке кабинетке кіруді қабылдамауды немесе бұғаттауды қоса алғанда, үміткердің қандай да бір көрсетілетін қызметтерге немесе сервистерге қолжетімділігін тоқтата тұруға немесе тоқтатуға құқылы.
  •           Компанияның жеке-дара шешімі бойынша Сайтта есепке алу жазбаларын бұғаттау үміткер жол берген қағидалар мен осы Келісімнің және компания белгілеген өзге де ережелерді бұзушылықтардың көлемі мен санына қарай уақытша немесе тұрақты болуы мүмкін. Үміткер жіберілген бұзушылықтарды жойған жағдайда, Компания бұрын бұғатталған қызметтерді, Сервистерді немесе үміткердің Сайттағы есептік жазбаға кіруін қалпына келтіруге құқылы.
  •           Үміткер компанияның жазбаша рұқсатынсыз сайтқа кіру үшін автоматты және басқа бағдарламаларды пайдаланбауға міндеттеледі. Компанияның рұқсатынсыз сайттан кез келген материалдарды немесе ақпаратты (сайттағы қолжетімді түйіндемелерді, мәтіндер мен тестілеу сұрақтарын және т.б. қоса алғанда) қолмен немесе автоматты тәсілмен (бағдарламалық құралдарды пайдалана отырып) пайдалануға, таратуға, көшіруге және (немесе) шығарып алуға жол берілмейді.
  •           Тестілеуден өтудің әдеттегі тәртібінен өтпей-ақ, қарауға немесе тестілеуден өтуге мүмкіндік беретін компьютерлік бағдарламаларды қолдануға компанияның жазбаша рұқсаты болмаған кезде қатаң тыйым салынады және жеке кабинетке және (немесе) сайтқа кіруді тоқтатуға және (немесе) бұғаттауға әкелуі мүмкін.
  •           Компанияның жазбаша рұқсаты болмаған жағдайда түйіндемені көрсетудің әдеттегі тәртібінен өтіп, түйіндемені қарауға немесе сайтта көрсетуге мүмкіндік беретін компьютерлік бағдарламаларды пайдалануға қатаң тыйым салынады және жеке кабинетке және (немесе) сайтқа қолжетімділікті тоқтатуға және (немесе) бұғаттауға әкелуі мүмкін.
  • Үміткер  міндеттенеді:
   •           сайттың инфрақұрылымына пропорционалды емес үлкен жүктеме әкелуі мүмкін ешқандай әрекет жасамаңыз;
   •           компания мен кез келген үшінші тараптың алдын ала жазбаша рұқсатынсыз сайттағы кез келген ақпаратты (үміткердің өзі ұсынған мәліметтерден басқа) көшірмеуге, жаңғыртпауға, өзгертпеуге, таратпауға және жұртшылыққа ұсынбауға міндетті;
   •           сайттың жұмысына кедергі келтірмеу, сондай-ақ сайтқа кіруді бұғаттау немесе шектеу мақсатында автоматты жүйелердің немесе процестердің әрекетіне кедергі келтірмеу.
  •           Осы келісімді бұзудың және (немесе) сайтқа залал келтірудің жолын кесу немесе алдын алу мақсатында Компания тиісті ip-мекенжайдың немесе ip-мекенжайлар диапазонының Сайтқа кіруін бұғаттау арқылы пайдаланушылардың немесе үшінші тұлғалардың Сайтқа кіруін шектеуге құқылы.
  •           Үміткер сайттағы жекелеген сервистерге қол жеткізу мақсаттары үшін оған ұсынылатын үміткердің бірегей сәйкестендіргіштерін (символдар жиынтығын), Сайттағы есептік жазбаны, промокодтарды және т. б. пайдалана алады.
  •           Сайтқа кіре отырып, Үміткер сайтта үшінші тұлғалар орналастырған жарнамалық ақпаратты алуға өзінің келісімін білдіреді. Үміткер компанияның мазмұнын анықтамайтынын және тиісті материалдарда сілтемелері болуы мүмкін сайттарды қоса алғанда, мұндай ақпарат үшін жауапты емес екенін түсінеді және келіседі.

     САЙТТА ЖҰМЫС ІСТЕУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР       

Осы бөлімде ұсынылған техникалық талаптар мысал үшін келтіріледі және сайтпен қойылатын талаптарға байланысты өзгертілуі немесе толықтырылуы мүмкін:

 •  
  •           Үміткердің бағдарламалық-техникалық құралдарына қойылатын талаптар:
   •           үміткер қол жеткізе алатын жарамды электрондық пошта мекенжайы. Бұл ретте Компания үшінші тұлғалар пошта серверлерінде белгілеген, қабылданатын хабарламалар бойынша шектеулерге байланысты қызметтер көрсетудің мүмкін еместігіне кепілдік бермейді және жауапты емес, оның ішінде компанияның хабарламаларын спам немесе күмәнді хаттар ретінде анықтайтын спам-сүзгілер;
   •           Үміткер қол жеткізе алатын және оны пайдалану бойынша қажетті өкілеттіктерге ие ұялы байланыс операторының жарамды ұялы нөмірі;
   •           сайттың салыстырмалы түрде үздіксіз жұмыс істеуі Google Chrome 10.0 және одан жоғары Интернет браузерлерінде мүмкін, ал интернет браузерінің параметрлері Java script-ті қолдауы керек. Әйтпесе, мазмұн дұрыс көрсетілмеуі мүмкін және (немесе) мәлімделген функциялардың орындалуы мүмкін болмайды;
   •           үміткердің операциялық жүйенің талаптарына сәйкес келетін бағдарламалық-техникалық құралдарының (компьютердің, терминалдың, құрылғының) аппараттық талаптары.
  •           Сайт qrt.kz беттерінің мазмұнын дұрыс көрсету үміткердің Android және IOS операциялық жүйелері базасындағы мобильді  құрылғылардағы жеке кабинетін қоспағанда, мынадай аппараттық және бағдарламалық талаптар толық сақталған кезде ғана іске асырылады:
   •           мобильді құрылғы дисплейі ажыратымдылықты қолдауы керек:
   •           1024x768 және одан жоғары - Android;
   •           операциялық жүйенің нұсқасы 2.3.x және одан жоғары нұсқадан бастап (Android операциялық жүйесінің бұрынғы нұсқаларында тестілеу жүргізілмеген) - Android;
   •           Google Chrome интернет браузері 39.0.2171.93 және одан жоғары нұсқалары (Интернет браузерінің бұрынғы нұсқаларында тестілеу жүргізілмеген).

           Үміткердің жеке кабинеті мобильді құрылғыда қол жетімді емес.

Мобильді құрылғыда тестілеуден өтуге жол берілмейді.

 •  
  •           Байланыс арналарына қойылатын талаптар – интернетке қосылу жылдамдығы бір құрылғыға 5 Мбит/сек. Жылдамдығы төмен байланыс арналарын пайдаланған кезде сайттың тиімділігі айтарлықтай төмендеуі мүмкін.

 

№ 1 қосымша Қысқартулар мен анықтамалар

«Өтінім білдірілген қызметтер»

сайт орындайтын тапсырмалар тізімі. Өтінім білдірілген қызметтер техникалық талаптарды толық сақтаған жағдайда ғана жүзеге асырылады.

 

«Клиент»

компанияның қызметтерін сатып алуға ниеті бар заңды тұлғаны немесе жеке кәсіпкерді білдіреді.

 

Компьютерлік инцидент

Ақпараттық жүйелердің, ақпараттық ресурстардың, ақпараттық-коммуникациялық желілердің жұмысында жеке немесе сериялы түрде туындайтын, олардың тиісінше жұмыс істеуіне қатер төндіретін және (немесе) оларда айналыстағы ақпаратты заңсыз алу, көшіру, тарату, бұрмалау, түрлендіру, жою немесе бұғаттау үшін жағдай жасайтын іркілістерді білдіреді.

 

«Жеке кабинет»

бұл үміткерге өзінің есептік жазбасын басқаруға, оның ішінде жеке деректерді және тіркеу кезінде көрсетілген басқа ақпаратты орналастыруға, өзгертуге немесе жоюға мүмкіндік беретін сайттың бір бөлігін білдіреді.

 

«Сайт нысандары»

зияткерлік меншік туралы заңнамамен қорғалатын зияткерлік шығармашылық қызмет нәтижелерінің жиынтығын білдіреді (оның ішінде: Сайтқа кіретін және (немесе) оны қалыптастыру сайт арқылы жүзеге асырылатын құжаттар, мақалалар, өзге де ақпарат, сайттың өзі, ақпарат, материалдар, мақалалар, мәтіндер, дизайн, графикалық мазмұн, бейнелер, иллюстрациялар, фото, видео, музыка, сайтты визуалды ресімдеу элементтері, символиктер, компанияның фирмалық атауы мен қызмет көрсету белгісі, сондай-ақ сайттың басқа да объектілері)., заңды құқық иесі Компания болып табылады.

«Дербес деректер»

олардың негізінде айқындалған немесе айқындалатын үміткерге (жеке тұлғаға) қатысты, электрондық, қағаз және (немесе) өзге де материалдық жеткізгіште тіркелген мәліметтерді білдіреді.

 

«Төлем агенті»

жеке және заңды тұлғалардан төлемдерді қабылдау және аудару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғаны немесе дара кәсіпкерді білдіреді.

 

«Кандидат»

сайтқа кірген жеке тұлғаны білдіреді (контекст не талап ететініне байланысты).

 

«Түйіндеме»

бұл үміткер туралы, оның Сайтта орналастырған, басқалармен қатар үміткердің жеке деректерін, сондай-ақ электрондық пошта мекенжайын, білімі, жұмыс тәжірибесі, жұмыс орындары туралы мәліметтерді, сондай-ақ кандидаттың өзге де деректерін қамтитын мәліметтерді білдіреді.

 

«Тіркеу»

Сайтта үміткердің есептік жазбасын жасау процесін білдіреді.

 

«ҚР»

Қазақстан Республикасы дегенді білдіреді.

«Сервистер»

сайттағы үміткерлер үшін қол жетімді функционалдық мүмкіндіктерді, қызметтерді, құралдарды білдіреді.

 

«Қызметтер»

келісім шарттарына сәйкес үміткерлерге компания көрсететін қызметтерді білдіреді.

 

 «Есептік деректер»

үміткердің аты мен паролін, сондай-ақ үміткерге қатысты өзге де мәліметтерді білдіреді.

 

«Есептік жазба»

бұл үміткерге сайттың белгілі бір функционалына қол жеткізуге, сондай-ақ есептік жазба аясында орналастырылған үміткердің жеке мәліметтеріне немесе басқа жеке ақпаратына қол жеткізуге мүмкіндік беретін сайттың арнайы бөлімін білдіреді.

 

 

 

Құрылған күні: 20.11.2020

 

© Все права защищены 2020